Utvalt case

The Perfect World

The Perfect World

The Perfect World är en icke vinstdrivande organisation och ett socialt nätverk för människor som bryr sig om vår planet. Sedan starten har vi bidragit med allt ifrån koncept till events och webb.
Under 2013/2014 står vi för hela utvecklingen av deras sociala nätverk vilket kommer bygga på en SOA-stack mestadels skriven i Go.