Utvalt case

Volontärresor AB

Volontärresor AB

Till Volontärresor AB har vi till att börja med byggt CRM-system, hemsida och kundernas bokningssystem. Ovanpå CRM-systemet har vi byggt ett JSON REST API för att enkelt kunna integrera med hemsida, bokningssystem och andra applikationer. Vi hjälper dem även med CSR genom att koppla företag till olika volontärprojekt.